Velkommen til Tikøb Kirke
Palmesøndag d. 9. april 2017
Familiegudstjeneste i Tikøb Kirke kl. 14.00 Under gudstjenesten medvirker Kirkernes Børne- og Ungdomskor og dukketeateret ”Nifingers Gospel Magic & Events”. Klik her.
Skærtorsdag d. 13. april 2017
Aftengudstjeneste i Tikøb Kirke kl. 19.30 med altergang. Tidligere præst ved Gråsten Slotskirke og dansk præst i Genève Jens Barfod er aftenens prædikant.
Klik her.
Søndag d. 23. april 2017
Vokalgruppen Postyr optræder med 4 stemmer kombineret med elektroniske virkemidler i iørefaldende melodier. De har også inviteret kirkernes ungdomskor til at medvirke. Klik her.
Musik i Tikøb og Gurre Kirker.
Se facebook siden med de opdaterede oplysninger. Klik her.

Sognepræst
Annemette Nissen

Adresser:
Tikøb Kirke: Kvistgårdsvej 1, 3080 Tikøb - Kirkeladen: Præstevænget 14, 3080 Tikøb
Gurre Kirke: Gurrevej 321, 3000 Helsingør