Litterær studiekreds
Indbydelse til at deltage i en litterær studiekreds 1 gang om måneden fra januar til april kl. 19.30 - 21.30
Indleder og ordstyrer: Margrethe Tjalve
Bøger:
    Margrethe Tjalve: Iseskrog
    Selma Lagerlöf: Jerusalem
    Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard 1.
Deltagerne får udleveret baggrundsmateriale samt et resumè af bogen på selve aftenen. Margrethe Tjalve vil gennemgå dette materiale som indledning, derefter vil der blive diskussion om bogen i grupper og sluttelig en samlet diskussion.
 
Undervejs vil meninghedsrådet være vært ved et glas vin, kaffe eller the.
Se også pjecen om studierækken her.
Deltagelse i studiekredsen er gratis og kræver ingen tilmelding.
Mød bare op.

Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.30 - 21.30 i Gurre Kirke
Margrethe Tjalve: Iseskrog

Romanen fortæller om Gertrud Rask, der var gift med Hans Egede; bogen bygger på et grundigt historisk studium af deres liv sammen i Grønland. Hertil kommer, at den udspiller sig i brydningstiden i 1700-tallet, en tid, der bevægede sig fra en kirkelig ortodoksi eller rettroenhed i læregrundlaget til en friere, mere følelsesfuld religiøsitet (herrnhutterne) og en friere fornuftspræget tankeflugt i oplysningstiden, hvor Ludvig Holberg er et eksempel. Grønlændernes tro på hjælpeånder og naturguder er endnu et aspekt. Hvad er tro, og hvad er i grunden et menneske?
Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19.30 - 21.30 i Kirkeladen, Tikøb
Selma Lagerlöf: Jerusalem

Også i forbindelse med denne roman er det interessant at følge temaer fra Selma Lagerlöfs liv og bøger. Selma Lagerlöf har talrige gange behandlet temaet hjemstavn og hjemløshed, bl.a. i Gösta Berlings saga, i Mårbacka eller Familien Lövenskjöld. Tiden er naturligvis også vigtig: I Jerusalem er fattigdommen i Sverige ved århundredskiftet grunden til, at så mange bønder emigrerede. Bogen udspiller det store spørgsmål om at høre hjemme et sted og at være tro. Hvad betyder det?Onsdag d. 18. april 2018 kl. 19.30 - 21.30 i Gurre Kirke
Anna Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard 1

Hildegard af Bingen (1098-1179) blev en berømt nonne og abedisse og var både kendt for sine politiske evner som for sine kunstnerisk-religiøse syn og kompositioner. Romanen udkom adskillige år efter at man havde ”opdaget” Hildegards komposioner og syner og hendes betydning for især nonnerne, men derigennem også kvinderne i middelalderen. Hildegard 1 lægger tråde ud til den voksne kvinde, men stiller i øvrigt spørgsmålet om, hvad der får en lille pige til at ønske sig et liv som nonne.