Musik i Gurre Kirke

 

”Sommerfugledalen – et requiem” er en sonetkrans forfattet af Inger Christensen i 1991.

Søndag den 10. februar 2019 kl. 15.00

Værket er årene igennem blevet vidt berømmet og har fundet sin naturlige plads i den danske kulturkanon.
Carl Erik Lundgaard har komponeret musik til ”Sommerfugledalen”, i første omgang alene med det mål at trænge ind i teksten. Koncertideen opstod undervejs i forlængelse af Carl Erik Lundgaards mangeårige arbejde som musiker, komponist og historiefortæller. Herefter blev pianisten Charlotte Støjberg inviteret med. 
 
Sonetkransen fremstår nu som et vokalt/instrumentalt værk, komponeret ud fra de samme formkrav, som der stilles til teksten.
 
Ved koncerten indleder Carl Erik Lundgaard med at fortælle om sin personlige vej til sommerfugledalen. Det fremgår at værket, selv om det af nogle bliver betragtet som fjern ophøjet kunst, kæder sig sammen med en række personlige oplevelser og derved bliver til almen erfaringsstof.
 
En sonetkrans består af 15 sonetter. Alle sonetternes sidste linjer bliver pr. definition også den næste sonets førstelinje, men som regel i helt ny betydning. Den 15. sonet udgøres af de 14 foregående sonetters førstelinjer og bærer navnet ”Mestersonetten”.
 
At ”Sommerfugledalen” også kaldes et requiem baner vejen for det gennemgående tema omkring liv og død, natur og sind, tro og tvivl, stof og ånd. I sin stramme sonetform åbner sonetkransen for en altopslugende dybde og frihed. Både form og indhold åbner for uendeligheden.

Inger Christensen har samlet alt på mesterlig vis. Værket fremføres ubrudt i sin helhed.


Tekst : Inger Christensen
Musik: Carl Erik Lundgaard
Piano: Charlotte Støjberg
 Harmonka og vokal: Carl Erik