Påskefejring i Tikøb Kirke

Palmesøndag den 14. april kl. 14.00

Vi skal se Tine K. Skau´s musikdrama om Jesus fra fødsel til død og opstandelse. JESUS forestillingen er fyldt med musikalske og scenografiske virkemidler - så der performes med nærmest alt andet end det talte ord. Scenerne i Jesu liv skifter gennem lyd, koreografi og et kostume i evindelig forvandling.
Vi inddrages i forestillingen og bliver medspillere i en vidunderlig historie om Biblens superhelt nr. 1.

Under FAMILIE gudstjenesterne medvirker også Kirkernes Børne- og Ungdomskor og efter gudstjenesterne er alle velkomne til fejring, hvor vi skal synge forårssange, male påskeæg, pynte påsketræ og lege gamle påskelege.

Skærtorsdag i Tikøb Kirke

Skærtorsdag aften den 18. april kl. 19.30 
holder vi aftengudstjeneste med altergang. Gæsteprædikant er i år Morten Bangsgaard. Morten Bangsgaard er 48 år og i gang med teologistudiet. Han har en lang karriere bag sig som generalsekretær for politiske organisationer og direktør i IT-branchen. Morten Bangsgaard sidder i etisk råd og er optaget af etiske problemstillinger vedr. livets afslutning og spændingsfeltet mellem mennesket og teknologien.
Efter gudstjenesten er alle velkomne i Kirkeladen, hvor der serveres ost og rødvin. Kom og vær med til en stemningsfuld aften!