Du er her: 

Alteret

På det oprindelige, munkestensmurede alterbord står en flot altertavle i barok fra 1723, udført af helsingørsnedkerne Bendix Andersen og Henrik Jørgensen. Om storfeltet, som er malet i 1720 af Anders Michelsøn Weyer, efter Kochs alterbilleder "Nadveren" til Frederiksberg Slotskirke, er store korinthiske søjler, som bærer en brudt fronton med putti og Frederik IV's og Christian VI's navnetræk. En ældre altertavle er nu i Gilleleje kirke. Alterskranken er af smedejern med Christian V's navnetræk og er fra 1699.

Antependiet

I 1998-99 lykkes det at få nyt antependium, kortæppe og knæfald. Kirkekunstner Mogens Jørgensen udfærdigede forslaget med udgangspunkt i altertavle og det romanske stenkors i våbenhuset

Alterstager

To bordstager af renæssance typen fra ca. 1650. To barokstager båret af tre liggende løver fra 1681 støbt af Matthis Hecht fra skrædderlauget i Helsingør. 

Altersølvet

Kalken er med renæssanceagtig fod og fra 1654. På en af fodtungerne er graveret Fr. III's navnetræk. På en anden er der påloddet en støbt oval med den korsfæstede mellem Maria og Johannes. Disken er fra 1817. Oblatæsken er fra 1935.

Vinkanden fra 1928 begge med samme københavnske mestermærke.