Døbefonten

Kirkens fornemste inventar er den romanske døbefont fra ca. 1200 af skånsk sandsten og med oprindelige farvespor bevaret både på kumme og fod. Den er dekoreret med bladornament og langstrakte hvivlede blade. Skriftebåndet bærer indskriften "Til ære for vor Herre Jesus Kristus og jomfru Maria og alle Helgener. Alexander gjorde mig." Dåbsfadet er sydtysk med motivet. Bebudelsen (1575). Fontehimlen er fra 1625-50. På det klokkeformede låg over fonten står statuetter af de fire evangelister og under den ses Helligåndsduen med udbredte vinger. Fontehimlen er ændret og splittet. Oprindelig har den svævet over gruppen, der viser Johannes, der døber Jesus i Jordanfloden. Disse står i sakristien.