Menighedsrådet ved Tikøb Kirke

Formand og sekretær

Lisbeth Dragsbæk
Sønderrisvej 4
3230 Græsted
Mail: ld@afmconsult.dk

Næstformand

Bo Lindgren
Hornbækvej 524 A
3080 Tikøb

Kontaktperson

Jahn Legarth
Hornbækvej 412 B
3080 Tikøb

Kasserer

Jette T. Jacobsen
Fredensborgvej 47
Jonstrup
3480 Fredensborg

Kirkeværge

Poul O. Larsen
Bøtterupvej 15
3100 Hornbæk

Medlem

Svend Madsen
Søbrinken 2, Plejlt
3230 Græsted

Medlem

Hans Schiønnemann
Slamatvej 4, Bøtterup
3100 Hornbæk
tlf.: 4975 8548
mail: hs@slamat.dk

Stedfortrædere

Martin Sten Madsen
Karin Ingleby
Jens-Allan Haugaard Pedersen