Menighedsrådet ved Tikøb Kirke

Formand og sekretær

Lisbeth Dragsbæk
Sønderrisvej 4
3230 Græsted
Mail: ld@afmconsult.dk

Næstformand

Bo Lindgren
Hornbækvej 524 A
3080 Tikøb

Kontaktperson

Jahn Legarth
Hornbækvej 412 B
3080 Tikøb

Kasserer

Jette T. Jacobsen
Fredensborgvej 47
Jonstrup
3480 Fredensborg

Kirkeværge

Poul O. Larsen
Bøtterupvej 15
3100 Hornbæk

Medlem

Svend Madsen
Søbrinken 2
Plejlt
3230 Græsted

Medlem

Hans Schiønnemann
Slamatvej 4
Bøtterup
3100 Hornbæk
tlf.: 4975 8548
mail: hs@slamat.dk

Stedfortrædere

Martin Sten Madsen
Karin Ingleby
Jens-Allan Haugaard Pedersen

Menighederådets møder

12jun kl. 19:00

Menighedsrådsmøde Tikøb

Foregår i: Kirkeladen

12jun kl. 19:00