Nyt fra Tikøb Menighedsråd

Der var gemt en lille stribe lys nede i min mørke lomme, der har den ligget og puttet sig og ventet, ventet til den igen havde mod til at kigge op over lommekanten -  en lille stribe lys -  der vokser dag for dag -  og giver løfter om, at om lidt er det forår igen -  at solen for magt og varmer folk og fæ -  får vinteren til at rinde i grøft og i grav og de grønne skud til at bryde frem, lige der på grøftekanten -  man kan dufte det og høre det -  det løftede rige forår -  Velkommen.

I Tikøb Kirke og sogn bryder solen også frem samtidig med, at vi kan byde velkommen til vores nye sognepræst, Rikke Pedersen, se indbydelsen her. Vi håber, at I alle vil tage rigtig godt imod hende og den lille præstefamilie og hjælpe med til, at de hurtigt falder til her hos os. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet og til, med afsæt i alle de velkendte aktiviteter, at udvikle nye og spændende tiltag -  Velkommen.

På Kirkekontoret har vi fastansat Marianne Bodi, vi glæder os til samarbejdet -  Velkommen.

Ved konstituering sidst i november skete der ingen ændringer i besættelsen af poster - et nyt og dejligt arbejdsår i menighedsrådet venter. Som omtalt her er det valgår, og der holdes allerede orienteringsmøde midt i maj -  Velkommen.

Der er så mange gode ting i vente i denne forårstid – i Kirken skal vi fejre Påsken og Pinsen, Bededag og Kristi Himmelfart, og så skal vi have konfirmeret alle de håbefulde konfirmander – igen år er der 3 hold.  Børneklubben skal på Anemonetur med hestevogn lige som de plejer -  og så er der selvfølgelig også den årlige Sogneudflugt – der er rigtig meget at deltage i og glæde sig til - Velkommen.

I ønskes alle en dejlig og lysende forårstid.

På menighedsrådet vegne

Lisbeth Dragsbæk