Nyt fra Tikøb Menighedsråd

Der er en tid til alt – og en tid til at lære om Corona virus og Covid19, om håndsprit og social afstand, nedlukning af samfundet og aflysninger i hobetal – en tid til at lære, at hvis vi står sammen, så kommer vi igennem det. Coronatiden har haft enorme omkostninger, og de sociale afsavn har haft store konsekvenser for mange -  alle har ydet en stor indsat enten ved at blive hjemme eller ved at passe jobbet og holde hjulene i gang -  det kan vi godt være stolte af. Coronatiden har også vist os, at selvom vi er blevet så gode til at klare os selv, hver især, så har vi alligevel brug for hinanden, brug for fællesskabet, når krisen kradser.  Der er mange der har rakt ud efter hjælp og har fået det -  også af helt fremmede. Det er i krisetider samfundets styrker og svagheder viser sig – det er her man oplever, om der er den fornødne sammenhængskraft og omsorg i samfundet -  om vi har viljen til at passe på hinanden og os selv -  sammen og hver for sig -  Coronatiden -  en tid til læring, en tid til forandring.

Vi har heldigvis fået lov at åbne kirker og menighedshusene igen, om end med restriktioner, men vi kan igen samles, om det vi holder af. Vi har været modige og planlagt fuldprogram med sogneeftermiddage, litteraturstudiekreds, børneklub og babysamlesang. Korarbejdet kommer også i gang igen, lige som konfirmandundervisningen starter, i år samtidig med konfirmation af sidste år konfirmander.

Efterårets store opgaver bliver ansættelse af 2 nye sognepræster og valget til menighedsrådet. Ved Hannes pensionering blev der to stillinger ledige, dels en 25% stilling i sognene og en 75% stilling med tjeneste i Horserød Fængsel. Vi er i samarbejde med Gurre Menighedsråd i fuld gang med ansættelses proceduren. Se omtalen af Hannes afskedsgudstjeneste i bladet.

Den 15. september er der valg til menighedsrådet. Her har alle interesserede mulighed for at stille op. Det kræver ikke særlige evner eller kompetencer at deltage i menighedsarbejdet, udover lysten og selvfølgelig viljen til at påtage sig de opgaver der er. Menighedsrådet er kirkens lokale ledelse, der skaber rammerne omkring det kristne budskab -  fællesskabet og kærlighedsbudskabet. Der af kommer en lang rækker opgaver, drift og vedligeholdelsen af kirke, kirkegård og kirkeladen, styring af økonomien, arbejdsgiveransvar, planlægning af sogneeftermiddage, fastelavn og påskefejring og en lang række andre aktiviteter.

I stiftet skal der også vælges et ny biskop, det er alle menighedsrådsmedlemmer der vælger den nye biskop – det bliver spændende at se hvem der skal efterfølge Liselotte Rebel -  det er store sko der skal fyldes.

I ønskes alle et dejligt efterår.  

På menighedsrådet vegne

Lisbeth Dragsbæk