Nyt fra Tikøb Menighedsråd

Nyt midt i en Coronatid  - en karantæne tid -  en nedlukningstid  - Nyt fra en lukket Kirke og en lukket Kirkelade -  hvor næsten alle aktiviteter er aflyst eller udskudt  -  det mærkeligst forår i mandsminde -  vi må sammen og hver for sig, holde fast i troen på at det bliver godt igen -  i glæden over livet - trods alt – glædes til vi igen kan mødes i Kirken, i Kirkeladen og rundt omkring.

Vi har i Coronatiden lært, at de svage skal være de stærkeste og vi skal holde sammen og holde ud. Selvom ensomheden har sneget sig ind på mange, så har vi også midt i krisen set nye fællesskaber spirer frem, vi har behov for at føle at vi er en del af et fællesskab, at vi hører til et sted, er en del af flokken, at blive set og hørt, et behov for at være nogen for at blive til noget. Vi har behov for at føle, at dette her står vi ikke alene med, at det berører os alle, at vi alle må lide afsavn og give afkald på noget, som når vores Dronning også må aflyse sin fødselsdag, lige som alle os andre.

Vores nye præst, Rikke, glædede sig sådan til komme i gang med arbejdet, til at lære sognene og sognebørnene at kende -  men i første omgang blev det en noget ensidig dialog, via små videoklip deler hun sine Søndagstanker -  se dem på kirkens hjemmeside, eller på Facebook -  en lille søndagsglæde -  tak for det.

Vores ansatte, har på trods af nedlukning og restriktioner klaret det nødvendigste, Søren må heldigvis igen arbejde på kirkegården, Marianne passer kirkekontoret i åbningstiden og Lars-Ole ser til kirken og Kirkeladen og deltager sammen med Vibeke ved de få kirkeligelige handlinger der har været – de skal alle have stor tak for indsatsen i en svært tid, jeg er sikker på de alle glæder sig til at komme tilbage til hverdagen.

Vi håber alle at kunne åbne med fuldt program efter sommerferien koncerter, sogneeftermiddag og litterær studiekreds er allerede planlagt -  der skal for første gang i mange år være konfirmation i september, og mange minde højtideligheder, bryllupper og dåb skal holdes, vi håber, det alt sammen kan lade sig gøre -  glæd Jer til det.

Det planlagte informationsmøde om valg til Menighedsrådet er udskudt til den 9. juni -  se omtalen her.

Hanne Storebjerg, Fængselspræst i Horserød Statsfængsel, er bevilliget pension fra 1. juli. Der skal herfra lyde en stor tak til Hanne for den store og betydningsfulde indsats hun har ydet i fængslet og i vore sognet, se omtalen her.

I dette genforeningsjubilæumsår kom jeg til at tænke på en linje fra en sang fra besættelsestiden, der også passer netop nu. ”For de gamle der faldt, er der ny over alt, de vil møde hver gang der bliver kaldt”… vi giver os ikke uden kamp, vi vil ikke lade virussen, ensomheden og mismodet vinde -   vi vil TRO på at det bliver godt igen - sammen og hver for sig.

I ønskes alle en dejlig sommer.

På menighedsrådet vegne

Lisbeth Dragsbæk