Nyt fra Tikøb Menighedsråd

Sommer er blevet sensommer som umærkeligt er gledet over i efterår. Alle skovens træer har fået nye farver og sagte daler bladene til jorden om kap med regnen, som der er i dette efterår er kommet så rigeligt af i voldsomme byger, der har fejet over landet sammen med kraftige vinde.

Forandringens vinde blæser i Tikøb – men selv om vi ikke har en sognepræst i øjeblikket, er der ikke skåret ned på aktiviteterne, der er som vanligt gudstjenes hver søndag lige de øvrige aktiviteter. Provstiets præster hjælper os på skift -  tag godt i mod dem alle sammen. Vort personale yder også en ekstra stor indsat i denne tid for at få tingene til at fungere -  tak for det.

Stillingen som sognepræst er i skrivende stund netop opslået ledig, og når disse linjer læses, er vi forhåbentligt i gang med ansættelsessamtaler og prøve prædikener. Menighedsrådet står over for en stor og spændende opgave, med at finde den helt rigtige sognepræst til Gurre og Tikøb Pastorat. Vi håber at finde en præst, der kan holde en prædiken, der forholder sig til både Evangeliet, men også hverdagen og som er relevant og vedkommende for mennesker i dag. En, der har noget på hjerte, og som kan forkynde det kristne budskab for alle aldre i vore to sogne og som vil engagere sig i lokalsamfundene og tage del i sognenes hverdagsliv. En præst der kan tænke nye tanker om gudstjenesten og indgå i et samarbejde med menighedsrådene og personalet om fornyelse af det kirkelige liv, og samtidig værdsætte betydningen af de bestående traditioner.

I vakancen er Præstegården blevet renoveret, kvisten er sat i stand, der er malet inde og ude, gulvene er afslebet og køkkenet gjort i stand, lige som der er kommet nye hårde hvidevarer og nyt sanitet. I haven er der fældet og beskåret vækster -  så Præstegården fremstår lys og indbydende inde som ude.

Ikke nok med at vi har mistet vores sognepræst, så har kordegn Sumee Bang Mikkelsen, også opsagt sin stilling og er stoppet med udgangen af oktober måned. Der skal lyde en stor tak til Sumee for den indsats hun har ydet og hun ønskes held og lykke med det nye job.

I oktober måtte vi desværre tage afsked med medlem af Menighedsrådet, og tidligere formand, Hans Schiønnemann som er afgået ved døden. Ved Hans frafald er Karin Ingleby indtrådt i menighedsrådet.

Ved den hyggelige høstfest og efterfølgende Menighedsmøde - fremlagde jeg uddrag af Menighedsrådets beretning for året 2018/2019 og Jahn Legart orienterede om kontaktpersonens arbejde. Beretningen kan ses i sin helhed på kirkens hjemmeside.

Menighedsrådet har godkendt det endelige budget for 2020, efter at de sidste bevillinger fra Provsti er faldet på plads. Da vi allerede har trukket hårdt på Provstiets kasse, med renovering af Præstegården, er det ikke blevet til de store bevillinger til Tikøb i 2020 -  her til skal også nævnes at vi håber at få en større bevilling i 2021 til renovering af Kirketårnet.

Det er mørkt ud, men inde er det stearinlystid - I ønskes alle en dejlig vintertid.

På menighedsrådets vegne

Lisbeth Dragsbæk