Nyt fra Tikøb Menighedsråd

Spændt over os er et himmelsejl – så smukt som ingensinde – septembers himmel er så blå og ligeså oktobers – i hvert fald i år. Den vejrmæssigt fantastiske sommer, er umærkeligt gledet over sensommer til efterår og der skruet op for farverne på træerne og om lidt er det vinter, bladene daler til jorden sammen med den sidste frugt, som har svært ved at give slip.
 
Ved den velbesøgte høstfest med efterfølgende Menighedsmøde - fremlagde jeg uddrag af Menighedsrådets beretning for året 2017/2018 – den kan ses i sin helhed på kirkens hjemmeside. Jahn Legart orienterede om kontakt- personens arbejde, ligesom Henrik Schrøder og Tine Grønlund fortalte om deres arbejde med hhv. børne- og ungdomskoret og babysalmesang og rytmik – inden Koret optrådte med en lille del af deres repertoire – en rigtig dejlige eftermiddag. 
 
Efteråret har sat gang i et klart kildevæld af aktiviteter, konfirmandundervisning - i år med 3 hold, børneklub og sogneeftermiddage og vi gentager succesen fra sidste år med Litterærstudie kreds – om lidt er det adventstid, et nyt kirkeår, kyndelmisse og fastelavns fejring -  velmødt til det alt sammen. 
 
Menighedsrådet har godkendt det endelige budget for 2019, efter at de sidste bevillinger fra Provsti er faldet på plads. Vi har bl.a. fået bevilliget midler til at få efterset Lapidariet og til tiltrængte nyanskaffelser på kirkegården.  Formanden for kirke og kirkegårdsudvalget har sammen med graveren, gennemgået alle gravstenene for at efterse, om der er nogen der udgør en sikkerhedsrisiko – evt. berørte gravstedsejere vil får direkte besked. De har også arbejdet med at finde en løsning på afledning af regnvand fra kirkebygningen. Det er der nu fundet en løsning på, og der kan derfor forekomme lidt gravearbejde på kirkegården i den kommende tid. 
 
Det er i samarbejde med Gurre Menighedsråd besluttet, at investerer i et nyt kalendersystem som skulle gøre planlægningsarbejdet nemmere. Samtidig opdateres vores hjemmesider, så de får et mere tidsvarende og dynamisk udtryk.
 
Det er vintertid – stearinlystid – som små sole på vores mælkevej - i et liv i broget sammenhæng  - I ønskes alle en dejlig vintertid.
 
På menighedsrådet vegne
 
Lisbeth Dragsbæk