Nyt fra Tikøb Menighedsråd

Sneflokke kommer vrimlende og lægger sig blødt over landet - det er koldt der ude – og selvom der ikke længere er nogen gammelmor der må hale op i sokkerne for at hente kålen ind og far ikke må tætne karmen med halm, så længes vi efter forår, længes efter at vinden slår om i sydvest og med sine tågevinger løsner den frosne jord, længes efter at vinteren rinder i grøft og i grav og efter lange lyse dage og alt det liv og glæde som forårstiden bringer.

Tikøb menighedsråd konstituerede sig i november med Jette Jacobsen som kasserer. De øvrige poster forblev uændret. Jette er indtrådt i Menighedsrådet, da Birte Kaas valgte at trække sig fra arbejdet af personlige årsager. Der skal lyde en stor tak til Birte for den store indsats i Menighedsrådet.

Som det sikkert er de fleste bekendt, har Henrik Schrøder fået job som organist i Ny Holte Kirke. Henrik har været organist ved Gurre og Tikøb Kirke i 18 år. Vi sagde farvel til Henrik ved en festlig reception i Kirkeladen den 30.12.18 -  hvor alle havde mulighed for at komme og sige farvel til Henrik, og hvor menighedsrådene også havde lejlighed til at takke ham for det store arbejde han har udført, både som organist ved de kirkelige handlinger, men også som korleder og i høj grad som koncertarrangør. Vi ønsker Henrik held og lykke med det nye job. Stillingen har været opslået, og der er fuld gang i prøvespilninger og ansættelsessamtaler. Menighedsrådet håber således snart at kunne præsentere en ny organist og korleder. I mellemtiden er vores faste vikar Kirsten Barfod, indtrådt som organist og korleder, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Menighedsrådet investerede i efteråret i et nyt fælles kalendersystem som skulle gøre planlægningsarbejdet nemmere, og vores medarbejdere har allerede stor glæde af det. Derudover har vi fået en ny hjemmeside som gerne skulle give et mere dynamisk og mere tidssvarende indtryk.

Men det er jo forårstid, og den byder som altid på mange dejlige gudstjenester og arrangementer. Der har i år været 3 konfirmand hold, så det bliver nogle travle konfirmationsdage - glæd jer til det alt sammen.
I ønskes alle et dejligt forår.
 
På menighedsrådet vegne
 
Lisbeth Dragsbæk