Nyt fra Tikøb Menighedsråd

Efterår  -  vintertid  -  forandringstid i natur  - i kirkerne og i menighedsrådet. Bladene drysser af træerne og landet falmer rundt om, når træerne bliver bare – men inden afslører de en ukendt farvepragt -  en ukendt side af sig selv -  de sidste kræfter bliver brugt til en farve eksplosion inden det dyrebare klorofyl bliver trukket ind i grene og gemt til genbrug til foråret.

Coronapandemien har forandret vores måde at være sammen på, og nu ruller den desværre over landet igen –  smitte risikoen er gået fra slemt, til bedre men er nu igen stigende og medfører flere restriktioner – heldigvis gælder det, ind til videre, ikke de kirkelige aktiviteter i Kirken og i Kirkeladen – bare vi husker afstand, mundbind og håndsprit, så lad os hjælpes af med det og passe på hinanden, så vi forsat kan mødes i Kirken og Kirkeladen, til gudstjeneste, koncerter, sogneeftermiddage og litteraturaftener.

I kirken ved Horserød fængsel sker der også forandringer, fra 1. oktober er Linnéa Lund ansat som fængselspræst, i en 75% stilling, se omtalen i bladet. Mikkel Togsverd, der har været konstitueret i en 25% stilling i Gurre og Tikøb sogne, er samtidig blevet fast ansat i stillingen, vi håber I også vil tage godt imod ham. I menighedsrådene glæder vi os samarbejde med dem begge.

Ved valgforsamlingen blev følgende valgt til, i stemme rækkefølge, Lisbeth Dragsbæk, Lillian Bondo, Svend Madsen, Niels Lundblad, Karin Ingleby, Poul Larsen og Jette Jacobsen. Arne Ingleby, Karina Schmidt og Annette Mathiasen blev valgt som stedfortrædere. Menighedsrådet konstitueres sig sidst i november og tiltræder 1. søndag i advent. Det afgående menighedsråd har haft en særdeles travl periode med ansættelse af kordegne og organister og ikke mindste ansættelse af 3 præster -  undervejs er både kirkegårdsmuren og Præstegården blevet renoveret – tak for indsats og samarbejdet og rigtig hjertelig velkommen til de nye medlemmer i menighedsrådet.

Den første opgave det nye menighedsråd står over for at ansættelse af en ny graver, da Søren Pedersen har valgt at gå på pension med årsskiftet -  der skal herfra lyde en stor tak til Søren for det store engagement og den flid han har lagt i arbejdet på Tikøb Kirkegård. Vi ønsker Søren held og lykke i fremtiden.

I ønskes alle en dejlig vintertid med håbet om forsat at kunne mødes i Kirken og Kirkeladen.

På Menighedsrådets vegne

Lisbeth Dragsbæk