Du er her: 

Graver til Tikøb Sogn

Graver søges til Tikøb Sogn pr 1. januar 2021 eller efter aftale.

Tikøb kirke og kirkegård er smukt beliggende på en lille bakke midt i Tikøb landsby, omgivet af dejlig natur med landbrugsland og skove.

Menighedsrådet søger en ansvarsbevidst og fleksibel graver, med gode evner for samarbejde og lyst til at være en del af et godt team af præster, kordegn, kirketjener, organist, kirkesanger og gravermedhjælper.

Vi forventer at du er mødestabil, kan arbejde alene og selvstændigt tage ansvar for planlægning af arbejdsopgaver, og er god til at tale med pårørende og besøgende på kirkegården.

Graveren varetager driften og vedligeholdelsen af kirkegården, pasning af gravsteder, udplantning af årstidens blomster og grandækning, samt pasning af Sogne- og Præstegårdens fælles arealer som græsplæner, hække, træer og stianlæg..

Derudover har graveren opgaver i forbindelse med begravelser, som anvisning af gravsteder, gravfæstelser, nedsættelse af urner og rådgivning om gravstedets indretning. Graveren har også administrative opgaver som administration af gravsteder i Brandsoft, udfærdigelse af gravstedsbreve og pasningsaftaler.

Graveren varetager udvendig renholdelse af Kirken, Præste- og Sognegården samt kirkegårds bygningerne, her under rengøring af Kapellet og kirkegårdstoiletterne.

Til Kirkegården er desuden tilknyttet en deltids gravermedhjælper ved sæsonarbejder og som ferieafløser lige som der lejlighedsvis samarbejdes med graveren ved Gurre Kirke.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Uden gartneruddannelse er stillingen indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.798,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 296.798,00 kr. For Hovedstaden årligt kr. 301.136,00 kr. (nutidskroner).

Med gartneruddannelse er stillingen indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00kr. – 368.721,00kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 303.654,00 kr. For Hovedstaden årligt kr. 301.136,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner).

Lønnen forhandles mellem FAKK og menighedsrådet.

Ansættelsen sker med Tikøb Kirke, Kvistgårdsvej 1, 3080 Tikøb

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Lisbeth Dragsbæk på 4077 6859, eller næstformand Bo Lindgren på 4975 8035

Ansøgningen med relevante bilag sendes til eller på mail til 7440fortrolig@km.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den  23.11.20.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest ved ansættelse.