Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsmøde og orienteringsmøde

Gurre Kirke den 12. maj 2020 kl. 17.30

Tikøb Kirke den 12. maj 2020 kl. 19.30

Kirken flytter sig. Du har sikkert en holdning til, hvor den skal flytte sig hen, der hvor du bor.
En levende og aktiv kirke kræver mennesker, der kan og vil gøre en forskel lokalt. Mennesker, der vil tage ansvar for at skabe gode rammer for livet i kirken.
Er det dig, skulle du overveje at stille op til menighedsrådsvalget 2020

Så kom og hør om, hvilke opgaver og kompetencer et menighedsråd har, hvad det gamle menighedsråd har beskæftiget sig med, hvad det kommende måske kommer til at beskæftige sig med.

Se mere om valget i den kommende valgavis og i dagspressen

Vel mødt til et spændende møde i vores sogne.

Lisbeth Dragsbæk              Mette B. Joanesarson
Formand Tikøb                   Formand Gurre