Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsmøde og orienteringsmøde

Gurre Kirke den 9. juni 2020 kl. 17.30

Tikøb Kirke den 9. juni 2020 kl. 19.30

2020 er valgår i kirkeregi, da skal der nemlig vælges nye medlemmer til Menighedsrådene.
En levende og aktiv kirke skabes ikke uden engagerede mennesker i Kirken og i Menighedsrådet.

Mennesker, der vil tage ansvar for at skabe gode rammer for livet, i og omkring kirken, i tæt samarbejde med Præsten og de ansatte.

Mennesker, der mener at kirken også har noget at byde på i 2020, at kirken stadig spiller en vigtig rolle i samfundet og den udover at være kirke også er en væsentlig kulturbærende institution, at kirken søndag efter søndag leverer noget at tænke over, noget man kan tage med hjem, og måske blive lidt klogere på sig selv. 

Mennesker, der ser det som en opgave at fastholde kirken som et samlingssted, uden at gøre den til et forsamlingshus, at skabe gode muligheder for udbredelse af det kristne budskab og fællesskab og fastholde og udvikle de gode traditioner der er i og omkring vores kirker.

Er det dig, skulle du overveje at stille op til menighedsrådsvalget 2020

Kom og hør mere om, hvilke opgaver og kompetencer et menighedsråd har, hvad det nuværende menighedsråd har beskæftiget sig med, og hvad det kommende måske kommer til at beskæftige sig med.

På mødet deltager vores sognepræst Rikke Pedersen og fængselspræsten Hanne Storebjerg.
Rikke vil fortælle om det at være ’ny’ præst i sognet, måske har I ønsker eller ideer, til hvad en ’ny’ præst kunne skabe af aktiviteter i vore kirker. Så hold jer endelig ikke tilbage. Hanne vil berettet om det vigtige arbejde i fængselskirken. Kirken i Horserød Statsfængsel hører under vore to kirker og samarbejdet er til stor fælles glæde og inspiration.

Se mere om valget i den kommende valgavis og i dagspressen

Vel mødt til et spændende møde i vores sogne.

Lisbeth Dragsbæk              Mette B. Joanesarson
Formand Tikøb                     Formand Gurre