Præsten har ordet

Om at høre sammen

På folkekirken.dk kunne man i går læse følgende:

Nu kommer landets 10 biskopper med en opfordring til menighedsrådene om, at kirkerne fastsætter aftenringningen til kl. 17 hver dag – og samtidig med en opfordring til os alle:

- Vi vil gerne tilskynde til, at vi under aftenringningen sammen tænker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem, siger Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift, på vegne af biskopperne.

Det er en gammel skik, at klokkerne ringer for at minde om bøn og andagt. Den alvorlige situation, som landet befinder sig i, kan gøre meningen med klokkernes ringning endnu tydeligere. (d. 24. marts på folkekirken.dk)

 

Klokkerne ringer altså også i Gurre og Tikøb, som de hele tiden har gjort, og tanken om, at vi lytter til dem sammen, fordi det også er en måde at høre sammen på, er varmende i dette ensomme og kølige forår.

Jeg vil bede, når klokkerne ringer, og det vil du måske også. Om bønnen er i tanken eller udtalt, gør ikke så meget, som at tanken er rettet mod alle dem, som er i direkte kontakt med den snigende fjende, der har så megen magt over vores samfund lige nu. Hvis du ikke ved, hvad du skal bede, så husk dit Fadervor.

Med et dejligt udtryk fra det engelske sprog, har vi alle på et tidspunkt lært den by heart. 

Vi kender den altså så godt, Fadervor, så den er en del af os, vi har den med os i hjertet. Derfor kan den selvfølgelig godt lige skulle graves frem, men måtte den være lidt tilsandet, kommer den her:

Fadervor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige, 
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, 
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, 
og led os ikke i fristelse, 
men fri os fra det onde.
Thi dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Vi lytter altså til kirkernes klokker sammen, og vi beder sammen i ord og tanke, og så glæder vi os sådan til vi igen kan mødes og tale sammen i kirken, på gade, i brugsen.

I mellemtiden vil jeg opfordre dig til at deltage i de små andagter, mine kollegaer og jeg deler på forskellige medier. Du kan deltage ved at se de små videoer, og du kan også skrive en bøn og sende den til mig, enten med post eller mail, eller bare lægge den i min postkasse, så vil jeg tage den med i den førstkommende andagt.

Husk også, at du altid kan ringe til din præst og få en snak, alvorlig eller om løst og fast.

Guds fred.

Sognepræst Rikke (Lone) Pedersen