Faderskabserklæring

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring (faderskab) inden 14 dage efter fødslen. Dette skal gøres på borger.dk ved brug af nemID. Har I ikke mulighed for dette, så kontakt kirkekontoret og de kan hjælpe dig.

Medmoderskab

Et registreret medmoderskab giver både barnet og medmoren en række rettigheder og pligter.

Medmoderskabet betyder blandt andet:

  • at medmoren har pligt til at forsørge sit barn
  • at barnet og medmoren har ret til at arve efter hinanden
  • at medmoren kan få samvær med sit barn
  • at medmoren kan få del i forældremyndigheden
  • at barnet kan få medmorens efternavn
  • at barnet kan få samme statsborgerskab som medmoren, hvis betingelserne er opfyldt.

Når medmoderskabet er bestemt, kan det normalt ikke ændres.

Et medmoderskab kan kun bestemmes, hvis to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion (tidligere kendt som kunstig befrugtning). Graviditet ad anden vej er ikke gyldig, hvis en kvinde skal have medmoderskab. Reglerne og flere information kan finder på www.borger.dk om medmoderskab.

Hvis I ikke er gift, skal I udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab, så snart barnet er født. Den skal udfyldes og indsendes digitalt til Statsforvaltningen sammen med kopien af jeres samtykkeerklæring. I kan også udfylde og sende både samtykkeerklæringen og omsorgs- og ansvarserklæringen til Statsforvaltningen under graviditeten. Gør I det, skal I hurtigst muligt efter barnets fødsel henvende jer til sognet for at få registreret medmoderskabet.

Når medmoderskabet fastlægges på denne måde, får I samtidig fælles forældremyndighed over jeres barn.

(tekst fra www.borger.dk)